„Fotografia organiczna – edukacja fotograficzna w analogii do rolnictwa” - relacja

Drukuj

Spotkanie z autorami prac prezentowanych na wystawie: panem Karolem Mroziewskim oraz uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie, a także osobami odpowiedzialnymi za powstanie fotografii, panią Anną Grzelakowską i panią Edytą Marchewką. Prelekcja stanowiła uzupełnienie wystawy FOTOFESTIWAL OPOWIEŚCI ORGANICZNYCH, którą można oglądać na korytarzu oraz w Sali konferencyjnej Biblioteki Głównej. 

Fotografie powstały w ramach projektu realizowanego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie we współpracy z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Trzebini. Na prelekcji uczniowie z SOSW zaprezentowali krótkie przedstawienie, następnie pan Karol Mroziewski opowiadał o tym czym jest fotografia, że jest bardzo podobna do biblioteki i książki, bo trzeba ją umieć czytać właśnie tak jak książkę. Zaproszeni goście pozwolili nam inaczej spojrzeć na sztukę, którą jest fotografia i odczuć, że może ona stanowić magiczne uzupełnienie zwykłych codziennych rzeczy. W prelekcji brała udział również klasa 1c Gimnazjum nr 1 w Libiążu.

„Fotografia żyje tylko wtedy, gdy jest oglądana” K. Mroziewski